Spring over hovedmenu

Om Arbejdsmarkedsbalancen

Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på ca. 1030 stillingsbetegnelser.

Arbejdsmarkedsbalancen viser fx, om der er gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder.

Arbejdsmarkedsbalancen er baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning samt surveys med svar for ca. 17.500 afsluttede rekrutteringsforsøg, der belyser evt. rekrutteringsvanskeligheder.

Arbejdsmarkedsbalancen opdateres i januar og juli og viser situationen på arbejdsmarkedet for et halvår ad gangen. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen eller udbuddet i de enkelte fag, men beskriver situationen, som den er her og nu.

Arbejdsmarkedsbalancen er opdateret den 21. december 2023.  Arbejdsmarkedsbalancen anvender den fælleseuropæiske ESCO-nomenklatur (mod hidtil Disco-nomenklatur).