Spring over hovedmenu

OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på ca. 900 stillingsbetegnelser.

Den viser fx om der er gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder.

Arbejdsmarkedsbalancen er baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning samt surveys med svar for ca. 17.500 afsluttede rekrutteringsforsøg, der belyser evt. rekrutteringsvanskeligheder.

Arbejdsmarkedsbalancen opdateres i januar og juli og viser situationen på arbejdsmarkedet for et halvår ad gangen. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen eller udbuddet i de enkelte fag, men beskriver situationen, som den er her og nu.

Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance er opdateret d. 30/6 2019 og gælder for 2. halvår 2019.