Spring over hovedmenu

Metode

Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes ved at kombinere fulde registerdata over ledige tilmeldte i Jobindsats, beskæftigede og jobomsætning, med en virksomhedssurvey blandt virksomheder, der har annonceret efter arbejdskraft.

Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes ved at kombinere fulde registerdata over ledige tilmeldte i Jobindsats, beskæftigede og jobomsætning, med en virksomhedssurvey blandt virksomheder, der har annonceret efter arbejdskraft.

Surveyen baserer sig på svar for ca. 17.500 afsluttede rekrutteringsforsøg i hele landet og belyser arbejdskraftbehov og evt. rekrutteringsvanskeligheder. Surveyen gennemføres løbende og har typisk en svarprocent på ca. 70%.

Beregningerne af jobmuligheder kvalitetssikres og valideres af STAR og de regionale arbejdsmarkedskontorer

Læs om metoden i Arbejdsmarkedsbalancen (pdf) (nyt vindue)