Spring over hovedmenu

METODE

Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes ved at kombinere fulde registerdata over ledige tilmeldte i Jobindsats, beskæftigede og jobomsætning, med en virksomhedssurvey blandt virksomheder,
der repræsenterer knap halvdelen af beskæftigelsen i Danmark.

I surveyen er der svar fra ca. 14.000 virksomheder i hele landet om deres arbejdskraftbehov og evt. rekrutteringsvanskeligheder. Surveyen gennemføres hvert halve år og har typisk en svarprocent på ca. 75%.

Beregningerne af jobmuligheder kvalitetssikres og valideres af STAR og de regionale arbejdsmarkedskontorer.

Læs om metoden i Arbejdsmarkedsbalancen (pdf) (nyt vindue)