Spring over hovedmenu

Kategorier i balancen

Der er fem kategorier i arbejdsmarkedsbalancen.

Kategorier

 

Definition

Omfattende mangel på arbejdskraft

Omfattende mangel på arbejdskraft er stillinger:
- med mangel på arbejdskraft i mindst 4 RAR-områder (ekskl. Bornholm) i de seneste 2 perioder, 
- som har en ledighed på 2,5 pct. eller derunder på landsplan og 
- som kræver en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

Mangel på arbejdskraft Stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed. Der er mangel på arbejdskraft.
Paradoksproblemer Stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed.
Gode jobmuligheder Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning.
Mindre gode jobmuligheder Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning. Der er overskud af arbejdskraft.